بسمه تعالی

مقدمه و معرفی اينترنشيپ

در راستاي توجه به توسعه منابع انساني، تربيت دانش‌آموختگان کارآشنا و ارتباط مفيد و موثر دانشگاه با صنايع طرح اينترنشيپ در سال 1378 توسط شرکت ساپکو به دانشگاه صنعتی شريف، در سال 1379 به دانشگاه تهران و در سال 1380 به دانشگاه فردوسی مشهد معرفی شد. در اين طرح پروژه‌هاي کوتاه مدتی توسط سازندگان قطعات خودرو و واحدهاي تابعه ايران خودرو اعلام و پس از بازديد اساتيد دانشگاه مراحل امكان سنجي و تعريف و تدوين شناسنامه آنها به پايان می‌رسد که پس از تأييد شرکت سازنده با حمايت مالی شرکت ساپکو به اجرا گذارده می‌شوند. در حال حاضر اين طرح توسط شرکت ساپکو در دانشگاههای اصفهان و شيراز نيز ادامه يافته و شرکتهای ايران‌خودرو، پتروشيمی و برق نيز با حمايت از اين طرح از بر اساس روش اجرائی آن با دانشگاه ارتباط نزديک و پويائی را بنا نهاده‌اند

اينترنشيپ به معنای کارورزی در دانشگاههای معتبر دنيا به عنوان بخشی از آموزش دانشجويان پذيرفته شده است به طوری که در دانشگاه MIT اين طرح با اعزام فارغ‌التحصيلان دوره دکترا به شرکتهای بزرگ ژاپنی به مدت يک سال زمينه آشنائی اين دانش‌آموختگان با صنعت را فراهم می‌آورند. تعدادی از دانشگاههای استان انتاريو کانادا که از دوره‌های دوگانه آموزش همزمان با کار دانشجوئی ( Co-Op ) استفاده می‌نمودند با يک طرح مشترک اينترنشيپ اقدام به اعزام يک ساله دانشجويان دوره کارشناسی پس از گذراندن سال سوم به شرکتهای مختلف می‌نمايند. در اين طرحها عموماً هدف اصلی آموزش عملی دانشجويان و آشنائی آنان با شرايط و مسائل صنعتی می‌باشد لکن مجريان در کنار هدف فوق با استفاده از نيروی خلاق، علاقه‌مند و آماده دانشجوئی با هزينه کم اقدام به حل مشکلات صنعتی می‌نمايند.

در ايران طرح اينترنشيپ علاوه بر موارد فوق با توجه به تحولات کيفی و توسعه‌ای شرکتهای قطعه‌ساز و خودروساز زمينه ساز ارتباط موثری ميان اساتيد و صنعت و همچنين جذب دانش‌آموختگان کارآمد شده است. موفقيتهای روزافزون اين طرح شرايط گسترش فرهنگ تحقيق و پژوهشهای علمی صنعتی را فراهم و نظر شرکتها و سازمانهای مختلف را به رويکرد عملی آن در انجام طرحهای پژوهشی جلب نموده است.

اهداف طرح اينترنشيپ

طرح اينترنشيپ در شرکت ساپکو با اهداف ذيل آغاز به کار نمود.

- ايجاد بستري مناسب براي رشد و توسعه صنعت خودرو

- حل مشكلات صنعت در قالب پروژه‌هاي كوتاه مدت به كمك دانشگاه

- ارتقاء سطح همكاري و ارتباط صنعت و دانشگاه

- آشنايي دانشگاهيان با مشكلات صنعت كشور

- استفاده از خلاقيت و پويايي دانشجويان فعال و متعهد در قالب كار گروهي

- زمينه‌سازي جهت جذب دانش آموختگان زبده و توسعه منابع انساني

ستاد اينترنشيپ دانشگاه فردوسی مشهد با توجه به ماهيت پروژه‌های کوتاه مدت و به کارگيری نيروی خلاق و فعال دانشجويان و بستر مناسب فراهم شده جهت ارتباط با صنايع محلی اهداف ذيل را با فعاليتهای خود دنبال می‌کند.

- ايجاد بستري مناسب براي آشنائی دانشجويان با پروژه‌های صنعتی

- کسب تجربه پروژه‌های صنعتی توسط دانشجويان و ايجاد انگيزه و اعتماد به نفس در آنها

- استفاده از خلاقيت و پويايي دانشجويان فعال و متعهد

- فعال‌ساختن تيمهای پروژه دانشگاهی و انتقال مهارتهای کار تيمی به دانشجويان

- حل مشكلات صنايع استان در قالب پروژه‌هاي كوتاه مدت به كمك دانشگاه

- استفاده از امکانات پژوهشی دانشگاه و فعال کردن آزمايشگاهها در جهت خدمات پژوهشی

- آشنايي دانشگاهيان با مشكلات صنايع استان

- ارتقاء سطح همكاري و ارتباط صنعت و دانشگاه

- آشنائی صنايع استان با اساتيد دانشگاه و شناخت دانشجويان کارآمد

- زمينه‌سازي جهت دانش آموختگان جذب  زبده جهت توسعه منابع انساني صنايع استان3402 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی|درباره اینترنشیپ|ستاد اینترنشیپ|تماس با ماتمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه فردوسی مشهد است .