اينترنشيپ، راهكار عملي توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه


در راستاي توجه به توسعه منابع انساني، تربيت دانش‌آموختگان کارآشنا و ارتباط مفيد و موثر دانشگاه با­ صنايع طرح اينترنشيپ در سال 1378 توسط شرکت ساپکو به دانشگاه صنعتی شريف، در سال 1379 به دانشگاه تهران و در سال­ 1380 به دانشگاه فردوسی مشهد معرفی شد.

Logo_InterShip

در اين طرح پروژه‌هاي کوتاه مدتی توسط سازندگان قطعات خودرو و واحدهاي تابعه ايران خودرو اعلام و پس از بازديد اساتيد دانشگاه مراحل امكان سنجي و تعريف و تدوين شناسنامه آنها به پايان می‌رسد که پس از تأييد شرکت سازنده با حمايت مالی شرکت ساپکو به اجرا گذارده می‌شوند. در حال حاضر اين طرح توسط شرکت ساپکو در دانشگاههای اصفهان و شيراز نيز ادامه يافته و شرکتهای ايران‌خودرو، پتروشيمی و برق نيز با حمايت از اين طرح از بر اساس روش اجرائی آن با دانشگاه ارتباط نزديک و پويائی را بنا نهاده‌اند ....

حمایت کنندگان
پیوندهای مرتبط
ارتباط با ما

آدرس: مشهد- ميدان آزادي - پرديس دانشگاه فردوسي مشهد - سازمان مركزي-

مديريت ارتباط علمي دانشگاه و جامعه- ستاد اينترنشيپ دانشگاه

تلفن : 8780099 و 8763346-0511
نمابر : 8763347-0511
کد پستي : 9177948974

پست الکترونيکي : oir@um.ac.ir

صفحه اصلی|درباره اینترنشیپ|ستاد اینترنشیپ|تماس با ماتمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه فردوسی مشهد است .